Lans Stroeve

OMEN

Simultaan aan de mooie nieuwe bundel
‘Olympisch zwemmer’ bij De Arbeiderspers,
dit daar niet in opgenomen gedicht in een bibliofiele editie.
2015 / 8 pagina’s / 52 exemplaren in boekdruk op gevergeerd papier / € 19,50

adrese-mail