Wapen ‘Het Koninklijk Huis’

In 2015 tekende Studio 3005 het nieuwe wapen voor Het Koninklijk Huis. Vertrekpunt hierbij was het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1907.

adrese-mail